Projektfejlesztés szolgáltatásunk azon energiaköltség csökkentési lehetőségeket tartalmazza, amely műszaki beruházás nélkül nem teszi lehetővé a jövőbeni kifizetések csökkentését, illetve folyamatosan biztosítja az energiaköltségek optimális szinten tartását.

Célunk:

  • Beruházást igénylő megtakarítási lehetőségek felmérése és dokumentációba foglalása.
  • Fejlesztések rangsorolása (pénzügyi beruházás igények és megtérülési időtartamok és időrend szerint stb.).

A megvalósítás különböző módokon történhet:

1. ENERGIARACIONALIZÁLÁSI PROJEKTEK

Már meglévő épületek, működő technológiák fogyasztási ismérveinek elemzését követően javaslatot teszünk olyan átalakítási/beruházási munkák megvalósítására, amelyek jelentős primer energia megtakarítást tesznek lehetővé.

Ezen alkalmazások lehetnek a teljesség igénye nélkül: világításkorszerűsítés, teljesítmény korlátozás, vezérlés- és épületfelügyeleti rendszer kialakítása, feszültségszabályozás, fűtéskorszerűsítés, elavult berendezések cseréje, hulladékhő hasznosítás stb.

2. WASTE MANAGEMENT

Jelentős energiafogyasztók, főleg ipari felhasználók esetén a hulladékhő mennyisége – ezáltal a veszteségtermelés – akkora mértéket is elérhet, hogy arra egy önálló veszteségcsökkentő projekt elindítása lehet a gazdaságilag racionális megoldás.

A füstgázból illetve a termelési folyamat különböző fázisaiból kinyert hőenergiát a technológiai folyamatba visszavezetjük, vagy másképpen hasznosítjuk (pl. villamos energia termelés), ezáltal jelentős költségmegtakarítást és/vagy bevétel növekedést realizálunk.