A fotovoltaikus (napelemes) áram-, és fototermikus (napkollektoros) hőtermelés a jelenleg ismert egyik legtisztább technológia, amely kifogyhatatlan, CO2 semleges, fenntartható, hosszú élettartamú energiaforrás.

Célunk:

  • a zöld-energia hasznosítást helyezzük előtérbe, abban az esetben
  • ha az ugyanolyan mértékű beruházási igényt és megtérülést eredményez Önnek, mint a hagyományos megoldások, ezért
  • felelős vállalatként külön erőfeszítést teszünk ennek elérése érdekében.

Előnyei:

1. Magyarország jó adottságokkal rendelkezik ezen a területen. Hatalmas benne a potenciál, hiszen csúcsidőben termeli a legtöbb villamos energiát, amikor a hűtő rendszerek a legnagyobb terhelést jelentik a hálózat számára.

2. Ezek mellett decentralizáltan is telepíthető, annak minden előnyével:

  • hálózati veszteségek jelentős csökkenése (akár 8-10%-os megtakarítás)
  • hálózatminőség és –biztonság javítása,
  • a tárolási technológiák fejlődésével önellátó rendszerek alakulhatnak ki
  • terjedése szemléletformáló hatású, tudatos energiafelhasználásra ösztönöz környezetében,
  • a tetőre szerelt napelemek árnyékoló hatása nyáron több °C-kal csökkenti az épület belső hőmérsékletét további értékes hidegenergiát takarítva meg.

3. Telepítése nagy munkahelyteremtő hatással bír (EPIA becslés: 1 MWp telepítés 33-40 munkahely). 4. A rendszer mozgó alkatrészt nem tartalmaz, nagy megbízhatósággal, minimális karbantartási igénnyel, fix költséggel termeli a villamos energiát. 5. Ha egyszer megépült, minimum 25-35 évig napról–napra csendben, zaj nélkül állít elő villamos- és hőenergiát. 6. Mérsékeli a hagyományos energiahordozóktól és ezek importjától való függést, ezzel nemzeti jövedelmet tart itthon.

SZERETNE MÉG TÖBBET MEGTUDNI A NAPENERGIÁRÓL?

A technológia ma azon a szinten tart, hogy Európában 3-6 éves időtávon belül elérje a „grid-parity”-t, azaz önmagában is versenyképes áron lehessen vele áramot előállítani. Azon országok, ahol megfelelő támogatással a belső piac húzóereje a célzott támogatásokon túl segíteni tudja egy saját iparág kifejlődését (K+F, gyártás, és hazai tulajdonú installáló cégek) a „grid-parity” elérését követően önállóan, importfüggetlenül lesznek képesek biztosítani energiaellátásuk jelentős, és egyre növekvő részét. Az ezt elmulasztó országok a jelenlegihez hasonló, de más dimenziójú függőségi viszonyba kényszerülnek.

KÖZÉPTÁVÚ KITEKINTÉS

A technológia versenyképessé válásáig hátralévő pár év elegendő lehet ahhoz, hogy a hazai iparág egyes szegmenseiben (K+F, gyártás, installálás, üzemeltetés, projekt menedzsment és finanszírozás) nemzetközi szinten is versenyképes szereplők nőhessenek fel, akik megfelelő know-howt felhalmozva regionális tényezőkké válhatnak. Azon szomszédos országok – néhány kivételtől eltekintve -, akik installált kapacitás tekintetében előttünk járnak hibás támogatási politikájukkal vagy túl hirtelen növekedést generáltak, melynek gyümölcseit nem saját cégeik tudták learatni, vagy adminisztratív oldalon hagytak nehezen leküzdhető akadályokat, ami miatt a kiszámítható és folyamatos fejlődés nem biztosított. Ez utóbbi cél (kiszámítható és folyamatos fejlődés) kell, hogy legyen egy kívánatos és koherens támogatási politika alappillére. Ez egy moderáltan, de a jelenlegit jelentősen meghaladó mértékben támogatott árakat és támogatási szinteket tartalmazó piacfejlesztési politikát jelentene, mely a decentralizált és a kiserőművi termelés támogatása között egészséges egyensúlyt tart fenn eleinte a kisebb háztartási, vállalkozási, intézményi installációk előnyben részesítésével. Ezt követően néhány évvel a magyar iparág a nagyobb erőművi kapacitások kiépítésében is képes lesz önállóan, versenyképesen teljesíteni akár a piacvezető nagyobb európai cégekkel szemben is. Azon országokban, ahol nem fejlődik ki a támogatások nyomán belső PV iparág a technológia versenyképessé válásáig várhatóan a kis rendszerek telepítését, üzemeltetését is külföldi tulajdonú cégek fogják döntően végezni. Ez a jelenlegihez hasonló jellegű energetikai függőséget eredményezne, ami ma senkinek sem lehet célja, de még ennek lehetőségét is minimalizálni javasoljuk.

 

 PV MINTA PROJEKT

Megvalósult PV (napelem) telepítés projekt fázisai Lakitelek Önkormányzatánál.

Cégünk az ügyfélvisszajelzés alapján kiválóan teljesített a beruházási projektet a határidők megtartásával, így Lakitelek Önkormányzata, már 2012. év nyarán megkezdhette a megújuló energia felhasználást.

Előkészítés: 2011. júliusában lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás az eszközbeszerzési és kivitelezési tevékenységekre vonatkozóan. Az eljárás eredményeképpen 2011.08.12-én megkötésre került a vállalkozási szerződés a Savesco Tanácsadó Kft-vel. Megtörtént a villamos energia termelésre és -felhasználásra vonatkozó auditori felmérés és jelentés elkészítése.

Megvalósítás: Cégünk 2012. márciusában kezdett hozzá a napelemek telepítéséhez, melyhez közvetlenül kapcsolódott csatlakozási dokumentáció elkészítéséhez.

A csatlakozási tervdokumentáció 2012. május 25-i dátummal került leadásra a DÉMÁSZ-hoz. Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft-től 2012. június 29-én érkezett meg a dokumentáció jóváhagyó levele és a hálózati csatlakozási szerződés, mely szerződés 2012. június 26-án aláírásra került. 2012. június 25-én megtörtént a munkaterület átadás-átvétel és cégünk megkezdte a kivitelezést.

Kialakítás:A panelek 3 csoportban 4×10-4×12-4×10 darabos elrendezéssel a nyeregtető D-DNY-i oldalára lettek felrögzítve. Inverterenkén 4 sztring lett kialakítva, sztringenként 10-11 PV panel sorba kapcsolásával.

Műszaki tartalom:

PV panel: 128 db 235 Wp polikristályos Trina Solar PC05

Inverter: 3 db Fronius IG Plus 120 3V

Tető típusa: idomacél tartóból kialakított 32 fokos nyeregtető, acél lemez héjazással

Tartószerkezet: rozsdamentes acél rögzítés, alumínium tartó keret

Monitoring rendszer: adathálózaton elérhető Fronius Datcom

Névleges DC oldali teljesítmény: 30,08 kWp

Becsült villamos energia hozam: 34.490 kWh/év

Projekt zárás: 2012.júliús 11-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel és ezzel befejeződött a kivitelezés, beruházás.