Az energetikai audit vagy energiaátvilágítás egy 3 részből álló, az energiafelhasználás minden területére kiterjedő felmérés, melynek eredményén alapszik a további együttműködésünk.

Célunk:

  • az energiafogyasztást csökkentő beavatkozások azonosítása,
  • a felhasználás részletes elemzésével,
  • megtakarítási, racionalizálási lehetőségek feltárásával.

Tanácsaink, munkánk eredményeként egy adott épület, intézmény, üzem energiahatékonyságának fokozásával, energiaköltségeinek csökkentésével és/vagy megújuló energiaforrások alkalmazásával megtakarítást érhetünk el. A vizsgált objektum üzemeltetési jellemzőinek átvizsgálásának eredményeként számos lehetőség adódik villamos energia-, gáz- vagy hő felhasználás csökkentésére. Nagy tapasztalattal rendelkezünk az energetikai beruházások terén, ezért szükség esetén a beruházások  kivitelezését és üzemeltetését is vállaljuk.

Energiaaudit szolgáltatásunk 3 egymásra épülő, de önállóan is alkalmazható felmérésből tevődik össze:

1.       A Preaudit egy előzetes átvilágítás, amely átfogó képet nyújt energiafelhasználás jellemzőiről.

  • Ismerteti az energiafelhasználás jelenlegi állapotát,
  • meghatározza optimalizálási, megtakarítási lehetőségeket, illetve
  • konkrét intézkedéseket javasol ezen megtakarítások realizálására.

2.       Az Általános audit azon fogyasztási helyek energiafelhasználásának mélyebb – már méréseken és számításokon alapuló – elemzését tartalmazza, amelyeknél műszaki/energetikai beruházással számottevő fogyasztás csökkenés valószínűsíthető.

3.       Beruházás audit egy olyan – akár pályázati források elnyeréséhez szükséges tartalommal elkészített – megvalósíthatósági tanulmány, amely a műszaki-energetikai tartalmon túl részletezi a megvalósításra javasolt beruházások pénzügyi és jogi aspektusait is.