ESCO KONSTRUKCIÓ

Az ESCO (Energy Saving Cooperation) konstrukció lényege, hogy az energia és költség csökkenést eredményező beruházások előkészítése és lebonyolítása a partner részéről nem igényel pénzügyi ráfordítást, mert a projekt pénzügyi kereteit egy ESCO társaság, adott esetben a SAVEsco biztosítja. Amennyiben szakembereink jelentős megtakarítási lehetőségeket tárnak fel, a szükséges beruházásokat cégünk megfinanszírozza, saját forrásból illetve pályázati és pénzintézeti forrásokat bevonva. A partner a szerződés futamideje alatt a megvalósított fejlesztések következtében realizált megtakarításból fizeti vissza a beruházás költségeit.

Az ESCO konstrukció megoldást jelent azon partnereink számára, akiknek nem áll rendelkezésükre elegendő forrás ahhoz, hogy elavult és energiapazarló rendszereiket korszerűsítsék, ha magas közüzemi, működtetési költségei vannak, ugyanakkor pénzügyi forráshiánnyal küzdenek.

ENERGY PURCHASE AGREEMENT – EPA (ENERGIA VÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁS)

Az EPA egy olyan megállapodás, amelynek keretében a partner a beruházótól egy előre definiált áron – jellemzően az aktuális piaci ár alatti áron – és futamidőn keresztül átveszi a beruházó által megtermelt energiát, amely részben vagy teljes egészében fedezi a partner fogyasztási szükségleteit.

Tipikus EPA projekt az olyan lokális energiatermelési beruházás, ahol egy fogyasztási hely (iskola, irodaépület, ipari ingatlan) éves energiaszükségletéhez igazított termelő kapacitással (pl. napelem, gázmotor stb.) történik az éves energiaszükséglet biztosítása.

PROJEKT BUY IN – PBI (PROJEKTBE TÖRTÉNŐ BEVÁSÁRLÁS)

A már elkezdett energetikai projektek esetén, amennyiben annak gazdasági/műszaki sajátosságai azt indokolttá teszik, a projekt részben vagy egészben történő átvételével (bevásárlás/ kivásárlás), a projektet saját hatáskörbe vonva folytatjuk a munkát és fejezzük be a megvalósítást.

CAPITAL FOR TENDER – CFT (PÁLYÁZATI ÖNERŐ BIZTOSÍTÁS)

A különböző forrásokból származó vissza nem térítendő támogatások elnyeréséhez szükséges „saját erő” biztosításával is részt tudunk vállalni projektek sikeres elindításában, és gazdaságos megvalósításában. A részletes gazdasági/jogi struktúra kialakítása minden projektnél egyedi megbeszélés és mérlegelés tárgya.